• bs

  WBMS Bell Schedule

   

  Academic Catch-up Days

  • Quarter 1/9 weeks:  September 30, 2022

  • Quarter 2/Semester 1: December 9, 2022

  • Quarter 3/9 weeks:  March 3, 2023

  • Quarter 4/Semester 2: May 19, 2023

  Community Balance Nights

  • 10/20

  • 11/10

  • 2/8

  • 3/7